آموزش کار با محیط نرم افزار آلتیوم دیزاینر – بخش ششم (جلسه هفتم)

آموزش کار با محیط نرم افزار آلتیوم دیزاینر – بخش ششم  موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های آلتیوم وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار آلتیوم گام های…